OKTA Multi-factor Authentication

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)

Bezpieczeństwo dla wszystkich Twoich aplikacji. Adaptacyjne uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to najłatwiejszy sposób zabezpieczania użytkowników i danych.

81% przypadków naruszenia i ujawnienia danych osobowych wynika z niewystarczającego sposobu uwierzytelniania lub kradzieży informacji uwierzytelniających.

Bezpieczne

Uwierzytelnianie pracowników, partnerów i klientów korzystających z aplikacji, systemów i urządzeń.

Proste

Łatwe do wdrożenia i utrzymania dla administratorów, nie zmniejsza produktywności użytkowników końcowych.

Inteligentne

Tworzenie inteligentnych procedur opartych na kontekście logowania, które ograniczają zagrożenia związane z tożsamością do ryzykownych prób logowania.

Funkcje

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)

Wdrożenie wielu różnych czynników uwierzytelniania na wszystkich poziomach użyteczności i zabezpieczeń:

Metody wiedzy

Na podstawie czegoś, co użytkownik wie

Metody posiadania

Na podstawie czegoś, co użytkownik ma

Metody biometryczne

Na podstawie czegoś, czym użytkownik jest

Kontekstowe zarządzanie dostępem

Ustaw inteligentne zasady dostępu i uwierzytelniania w oparciu o kontekst logowania.

Kontekst lokalizacji

 • Nowe miasto lub kraj
 • Nowa lokalizacja geograficzna

Kontekst urządzenia

 • Rozpoznawanie urządzeń
 • Zarządzanie urządzeniami

Kontekst sieci

 • Nowy adres IP
 • Określone strefy IP
 • Anonimizatory sieciowe

Bezhasłowy interfejs użytkownika z ThreatInsight

Wykorzystaj informacje zebrane przez Okta Integration Network, aby stworzyć politykę uwierzytelniania opartą na analizie ryzyka. Po skorzystaniu z ThreatInsight do oceny ryzyka uwierzytelnienia organizacje mogą umożliwić użytkownikom końcowym korzystanie z oprogramowania bez wprowadzania hasła.

Okta MFA Push

Usprawnione użytkowanie

Adaptacyjne MFA ma funkcje, które poprawiają komfort użytkowania produktu przez administratorów i użytkowników końcowych przy jednoczesnym wzmocnieniu zabezpieczeń.

 • Uwierzytelnianie bez hasła: Włącz uwierzytelnianie użytkownika bez użycia hasła
 • Wbudowane uruchomienie: Ustawienie MFA przez użytkownika podczas pierwszego logowania
 • Elastyczne uwierzytelnianie: Wybieraj spośród różnych metod, m.in. uwierzytelniania jednym kliknięciem
 • Proste raporty i audyty: Szczegółowe logi uwierzytelniania zawierające m.in. próby logowania oraz automatyczne raporty do audytów i prosta integracja z narzędziami bezpieczeństwa

Integracje

Wprowadź MFA na skalę całej organizacji.

Aplikacje

Bezpieczny dostęp do 5.500+ niestandardowych aplikacji w chmurze, lokalnych, mobilnych i własnych w Okta Integration Network.

MFA logo

Serwery

Zabezpiecz dostęp do serwerów, takich jak Windows Server (RDP).

Zarządzanie urządzeniami

Ustawianie i egzekwowanie zasad uwierzytelniania w oparciu o status zarządzania urządzeniami z VMware, MobileIron, Intune lub JAMF.

MFA - MDM

Analiza bezpieczeństwa

Wzbogać analizę bezpieczeństwa o dane identyfikacyjne i uwierzytelniające w celu zwiększenia widoczności i tempa reakcji na incydenty.

Sieci VPN

Chroń zdalny dostęp do sieci poprzez integrację VPN, w tym Palo Alto Networks GlobalProtect, Cisco AnyConnect i Fortinet FortiGate.

VPN

Wirtualny pulpit

Umożliwiają silne uwierzytelnianie dostępu do infrastruktur VDI, takich jak Citrix Xen Desktop lub VMware Horizon View.

Dostawcy tożsamości

Zintegruj MFA Okty z zewnętrznymi dostawcami tożsamości, m.in. z ADFS.

Cloud Access Security Brokers

Bezpieczny dostęp i egzekwowanie zasad uwierzytelniania w przypadku wykrycia przez CASB anomalnego zachowania.