Demo

  Podaj nam swoje dane kontaktowe, abyśmy uzgodnili dogodny termin prezentacji demo.  VMware Workspace ONE

  Zintegrowana cyfrowa platforma przestrzeni roboczej.

  W prosty i bezpieczny sposób dostarczaj oraz zarządzaj dowolną aplikacją i urządzeniem z VMware Workspace ONE, inteligentną platformą cyfroowego miejsca pracy wspieranego technologią VMware AirWatch. Workspace ONE integruje kontrolę dostępu, zarządzanie aplikacjami i wieloplatformowe zarządzanie punktami końcowymi i jest dostępny jako usługa w chmurze lub w wersji on-premise do postawienia w infrastrukturze lokalnej.

  Co dostarcza Workspace ONE

  Konsoliduj zarządzanie różnymi systemami na urządzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych (w tym Windows 10 i macOS), urządzeniach wzmocnionych i innych. Obniżaj koszty i poprawiaj bezpieczeństwo dzięki zarządzaniu w czasie rzeczywistym, we wszystkich przypadkach użycia (w tym BYOD).

  Zwiększ produktywność i zachwyć pracowników dzięki bezpiecznemu, bez-hasłowemu jednokrotnemu logowaniu (SSO) do Windows, aplikacji natywnych, chmurowych i internetowych na dowolnym telefonie, tablecie lub laptopie – wszystko za pośrednictwem jednego katalogu aplikacji.

  Uzyskaj zintegrowane statystyki, analitykę aplikacji i zaawansowaną automatyzację, które zwiększają komfort użytkowników, pomagają optymalizować zasoby oraz wzmacniają bezpieczeństwo i zgodność w całym środowisku.

  Zapewnij bezpieczeństwo w zmieniającej się cyfrowej przestrzeni roboczej dzięki funkcjom, które chronią przed współczesnymi zagrożeniami.

  Znacznie skróć czas i koszty IT dzięki nowoczesnemu, bezprzewodowemu, kompletnemu zarządzaniu cyklem życia komputera (PCLM) z chmury.

  Radykalnie przekształć tradycyjny VDI ze zintegrowanym VMware Horizon, który zapewnia niespotykaną dotąd prostotę, elastyczność, szybkość i skalę – a wszystko to przy niższych kosztach.

  Z tego rozwiązania korzystają:

  Funkcjonalności

  Zunifikowane zarządzanie wszystkimi punktami końcowymi

  Zarządzaj wszystkimi urządzeniami – mobilnymi, stacjonarnymi, wzmocnionymi i IoT – z poziomu jednej konsoli, dzięki czemu możesz sterować procesami i zasadami w systemach iOS, Android, Windows, macOS, Chrome i innych.

  Zarządzanie dostępem do urządzeń

  Upewnij się, że tylko właściwi użytkownicy i odpowiednie urządzenia mają dostęp do aplikacji dzięki zarządzaniu dostępem do urządzeń, które obsługuje VMware Identity Manager i technologia AirWatch. Workspace ONE nieustannie śledzi stan urządzenia, dane użytkownika i kontekst uwierzytelniania, aby określić ryzyko użytkownika i urządzenia, a także korygować ryzykowny dostęp dzięki przydatnym powiadomieniom, uwierzytelnianiu step-up, blokowanemu dostępowi lub usuwaniu danych roboczych z urządzeń.

  Inteligentny nadzór i automatyzacja

  Uzyskaj zintegrowany wgląd w całe cyfrowe środowisko przestrzeni roboczej dzięki Workspace ONE Intelligence, który agreguje, analizuje i koreluje dane urządzeń, aplikacji i użytkowników oraz zapewnia narzędzia do automatyzacji w celu zmniejszenia złożoności i obciążenia zadań wykonywanych manualnie.

  Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami mobilnymi

  Zarządzaj całym cyklem życia urządzeń i aplikacji dzięki łatwemu wprowadzaniu i konfigurowaniu, bezpieczeństwu urządzeń i danych, inwentaryzacji zasobów i zarządzania, zdalnej obsłudze i rozwiązywaniu problemów.

  Aplikacje zwiększające wydajność

  Zapewnij użytkownikom łatwy i bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych dzięki aplikacjom Workspace ONE zapewniającym bezpieczeństwo dla katalogu, poczty elektronicznej, kalendarza, kontaktów, przeglądarki internetowej, zawartości i innych elementów.

  Kompleksowe zabezpieczenia

  Zwiększenie możliwości bezpieczeństwa opartego na inteligencji platformy Workspace ONE z bogatym ekosystemem zintegrowanych rozwiązań partnerskich w celu ciągłego monitorowania ryzyka i szybkiej reakcji za pomocą Workspace ONE Trust Network.

  Działania i powiadomienia kontekstowe

  Zwiększ zaangażowanie i produktywność mobilnych wiadomości e-mail dzięki Workspace ONE Mobile Flows. VMware Boxer umożliwia tworzenie kontekstowych akcji i powiadomień, umożliwiając użytkownikom wykonywanie zadań w backendowych systemach biznesowych bez opuszczania aplikacji.

  Prosty dostęp do aplikacji Win32

  Oferuj łatwy dostęp do wszystkich ważnych aplikacji na dowolnym urządzeniu. Workspace ONE poprawia produktywność użytkowników końcowych dzięki pojedynczemu miejscu wyszukiwania i uruchamiania wszystkich aplikacji (w tym Win32 i starszych komputerów z systemem Windows); minimalizuje również koszty zarządzania i zwiększa bezpieczeństwo dzięki spójnym zasadom dostępu i zarządzania punktami końcowymi dla różnych typów aplikacji.

  Wspierane platformy

  Workspace ONE, oparty na technologii zarządzania mobilnością VMware AirWatch, ujednolica zarządzanie każdym punktem końcowym, niezależnie od platformy lub modelu własności.